Vertegenwoordigt uitgevers in de media monitoringsbranche

Grip op je content

Wist je dat jouw content mogelijk wordt gebruikt in de zakelijke markt zonder dat je daar inkomsten over ontvangt? Helaas zijn er nog veel media monitoringorganisaties (MMO’s) die content distribueren zonder hiervoor auteursrechten af te dragen. Sluit aan bij ArtikelPro en krijg grip op je content. Zorg ervoor dat jouw content alleen wordt gedistribueerd door een MMO die samenwerkt met ArtikelPro. Dan zie je wie de afnemers zijn en weet je zeker dat je auteursrechten over je content ontvangt.

Wat doen MMO’s met jouw content?

Een MMO monitort voor bedrijven in de online en printmedia. Voor deze bedrijven is het van belang om inzage te krijgen in de media-aandacht voor de ‘eigen’ organisatie. Zij willen weten op welke manier er in de media wordt geschreven over producten en merken. Het gaat hierbij om intern gebruik en niet met als doel om de content opnieuw te publiceren.

Vroeger werd deze monitoring handmatig gedaan; de zogeheten knipseldiensten. Tegenwoordig wordt de content veelal digitaal verwerkt en websites worden “gecrawld”. Met name het “crawlen” van websites gebeurt vaak zonder toestemming van de uitgevers en dus ook zonder dat er een auteursrechtvergoeding wordt afgedragen.

Dat jouw content niet zonder toestemming gebruikt mag worden kun je expliciet benoemen. Bijvoorbeeld op jouw website of in de algemene voorwaarden. Hier zie je een voorbeeld van hoe je dit kan opnemen.

Drie redenen om aan te sluiten bij ArtikelPro

Je content blijft exclusief: ArtikelPro treedt op tegen crawlers.

Je ontvangt inkomsten uit auteursrecht voor alle publicaties: online én print.

Ontdek in het portaal van ArtikelPro welke bedrijven jouw artikelen hebben ontvangen en ontdek mogelijk een nieuwe doelgroep voor jouw content

Wat doen we voor Stichting Lira en Pictoright?

Als uitgever verklaar je met een overeenkomst aan ArtikelPro dat wij jouw uitgave(n) (niet exclusief) vertegenwoordigen in de zakelijke markt. Artikelen worden gekocht door aangesloten MMO’s. Je kan ArtikelPro volledig (100%) of slechts gedeeltelijk vrijwaren voor het hergebruik van artikelen en beeldmateriaal.

Op alle artikelen is het auteursrecht van toepassing, maar het kan zijn dat de rechten niet over alle artikelen bij jou als uitgever liggen. Bijvoorbeeld als je samenwerkt met fotografen en journalisten en geen afspraken gemaakt hebt voor hergebruik. In dat geval dragen wij (een percentage van) de auteursrechtvergoeding af aan Stichting Lira en/of Pictoright. Deze informatie vul je in op de overeenkomst.

artikelpro_team_2022

Onze content consultants

Onze consultants leggen je graag uit hoe vaak en op welke plaatsen jouw content betaald zichtbaar is geweest en welke vergoedingen je kan verwachten.

ArtikelPro ontzorgt ons voor een flink deel van het zakelijk gebruik van artikelen uit NRC. Wij hoeven zelf geen afzonderlijke contracten af te sluiten met honderden partijen die onze artikelen zouden willen gebruiken. We hoeven zelf ook geen leveringen te verzorgen. Een dagelijkse feed naar ArtikelPro volstaat. Periodiek ontvangen we een afrekening.

Als er iets is dat uitgevers bindt, dan is het de overtuiging dat onze journalistieke inhoud kostbaar is. Te lang hebben wij voor lief genomen dat Jan en alleman aan de haal gaan met onze content en er geld mee verdienen zonder iets af te dragen. ArtikelPro helpt ons dit te veranderen, door alle gebruikers in de B2B-wereld licenties aan te bieden die recht doen aan de belangen van makers en uitgevers.

Een greep uit onze aangesloten uitgevers

Veelgestelde vragen

Profactys was de licentieorganisatie voor media monitoring organisatie Media Info Groep. In 2020 zijn DPG Media, Mediahuis en de moedermaatschappij van Media Info Groep gezamenlijk ArtikelPro gestart. Met uitgevers in ons bestuur zijn wij als ArtkelPro beter in staat de belangen van uitgevers te behartigen. Alle contentcontracten tussen uitgevers en Profactys worden, met hun toestemming, overgezet naar ArtikelPro. Wij benaderen alle uitgevers hiervoor persoonlijk.

DPG Media en Mediahuis zijn medeoprichters en aandeelhouders van ArtikelPro. Deze uitgevers hebben het voortouw genomen voor een loket waarin content van uitgevers op legale wijze beschikbaar is voor zakelijk gebruik. ArtikelPro keert geen dividend uit aan zijn aandeelhouders, zij krijgen op geen enkele manier betaald voor hun bijdrage. Los daarvan hebben DPG Media en Mediahuis ArtikelPro en LexisNexis licenties gegeven voor het leveren van hun content. Daar ontvangen ze net als alle andere aangesloten uitgevers een vergoeding voor. De twee uitgevers willen een gelijke markt voor iedereen en een eerlijke vergoeding uit de monitoringsmarkt voor uitgevers.

Als een media monitoringorganisatie misbruik maakt van content van een uitgever die bij ArtikelPro is aangesloten, zullen we deze MMO sommeren dit misbruik te staken. Indien nodig zullen we ook de desbetreffende uitgever(s) in kennis stellen van het misbruik. Zo proberen we voor iedereen een level playing field te creëren waarin dezelfde rechten en plichten gelden. Dit geldt met name voor het illegaal scrapen van online bronnen.