Artikelen kopen bij ArtikelPro, compleet geregeld!

Auteursrecht

Auteursrecht

Wie een artikel schrijft, een foto maakt, of een illustratie, heeft daarover auteursrecht. Dit gaat automatisch, daar hoeft een maker verder niks voor te doen. Zo is dat in de wet vastgelegd. Auteursrecht is een verbodsrecht: zonder toestemming van de maker is het verboden een werk openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

Een artikel uit een krant of tijdschrift kopiëren en doorsturen naar een aantal collega’s mag daarom niet. Dat is immers ‘vermenigvuldigen’. Het mag ook niet zonder toestemming op een intranet worden gezet of in een knipselkrant worden opgenomen. Wie dit toch doet, kan met forse schadeclaims te maken krijgen. De Nederlandse rechter heeft claims van tienduizenden euro’s toegekend wegens inbreuk op auteursrechten. Daarbij maakt het niet uit of er voor het oorspronkelijke artikel is betaald of niet. Ook wie heeft betaald voor het downloaden van een artikel, bijvoorbeeld omdat hij een abonnement heeft op die krant, desnoods via andere verkoopkanalen van de krant, mag het artikel niet kopiëren voor zijn collega’s of bijvoorbeeld klanten van zijn bedrijf. Daarvoor is apart toestemming nodig; in juridische termen: een licentie. Bij kranten en tijdschriften wordt zo’n licentie door of namens de uitgever verstrekt. Er moet apart voor worden betaald.

Ik heb ervoor betaald gaat niet op

De redenering ‘ik heb ervoor betaald, dus nu is het van mij en mag ik ermee doen wat ik wil’ gaat dus niet op. Wie betaalt voor een artikel, verwerft daarmee niet het eigendom, maar een beperkt gebruiksrecht. Dat is eigenlijk net zoals bij aanschaf van software. Zonder aanvullende licentie staat dat gebruiksrecht niet toe kopieën te maken of het bijvoorbeeld op een intranet te zetten. De prijs van zo’n licentie hangt meestal af van het aantal kopieën en/of het verspreidingsbereik.
ArtikelPro draagt zorg voor de afrekening naar uitgevers en biedt de content compleet en verzorgd aan voor incidenteel of structureel zakelijk gebruik.

Legaliseer en organiseer uw informatiestroom en koop in bij ArtikelPro. 
Compleet Geregeld.